**** Nieuws Controle op Verzekeringsrecht ****

14 februari: Het technisch mankement waarbij er meerdere verzekerden gevonden werden op één zorgpasnummer in de COV-applicatie is verholpen. De controle op verzekeringsrecht kan nu weer gedaan worden voor alle asielzoekers via deze applicatie. Ook eventuele problemen met declareren zijn hiermee verholpen, declaraties die uitgesteld zijn kunnen vanaf nu ingediend worden.

*** einde bericht ***

Welkom bij RMA

RMA healthcare verzorgt vanaf 1 januari 2018 de zorg voor asielzoekers vanuit de COA locaties.

De Regeling Medische Zorg Asielzoekers

In de Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA) is de zorg omschreven waar asielzoekers aanspraak op kunnen maken. Het grootste deel van de aanspraken onder de RMA komt overeen met de aanspraken in het basispakket van de zorgverzekeringswet. Daarnaast valt een deel van de zorg die regulier voortvloeit uit de Wmo, de Wlz en de Jeugdwet, ook onder de RMA.

Voor asielzoekers geldt geen eigen bijdrage en geen eigen risico. Asielzoekers kunnen aanspraak maken op zorg in natura.

Asielzoekers kunnen terecht bij gecontracteerde zorgaanbieders die terug te vinden zijn in de zorgzoeker.

Op deze website is van de meest voorkomende zorgvormen een korte, praktische beschrijving opgenomen met informatie over de aanspraak en declaratie. 

Machtigingen

Voor onderstaande zorgsoorten is vooraf een machtiging noodzakelijk.
-      Tandheelkundige zorg onder bepaalde voorwaarden
-      Plastische chirurgie
-      Second Opinion
-      Zorg in het buitenland
Zie voor de bijzonderheden de RMA of het onderdeel zorgsoorten op deze website.
U kunt een machtiging aanvragen via machtigingen@administratierma.nl

Huisartsenzorg voor asielzoekers

Voor alle informatie over huisartsenzorg voor asielzoekers kunt u terecht op de website van GZA.

Berichten bestemd voor de GZA huisarts kunnen worden gericht aan:

ZorgMail nummer: 500109409
ZorgMail adres: 500109409@lms.lifeline.nl.
De berichten worden automatisch gericht aan de juiste GZA-locatie.

Verwijzingen, indicaties en toestemming

Voor elke zorgsoort is in de RMA beschreven wanneer een verwijzing, indicatie of toestemming nodig is.
Vanaf 2018 geldt zijn indicatiestellingen slechts beperkt noodzakelijk. Meer informatie is opgenomen op de pagina indicatie.