Welkom bij RMA

RMA healthcare verzorgt vanaf 1 januari 2018 de zorg voor asielzoekers vanuit de COA locaties.

De Regeling Medische Zorg Asielzoekers

In de Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA) is de zorg omschreven waar asielzoekers aanspraak op kunnen maken. Het grootste deel van de aanspraken onder de RMA komt overeen met de aanspraken in het basispakket van de zorgverzekeringswet. Daarnaast valt een deel van de zorg die regulier voortvloeit uit de Wmo, de Wlz en de Jeugdwet, ook onder de RMA.

Voor asielzoekers geldt geen eigen bijdrage en geen eigen risico. Asielzoekers kunnen aanspraak maken op zorg in natura.

Asielzoekers kunnen terecht bij gecontracteerde zorgaanbieders die terug te vinden zijn in de zorgzoeker.

Op deze website is van de meest voorkomende zorgvormen een korte, praktische beschrijving opgenomen met informatie over de aanspraak en declaratie. 

Machtigingen

Voor onderstaande zorgsoorten is vooraf een machtiging noodzakelijk.
-      Tandheelkundige zorg onder bepaalde voorwaarden
-      Plastische chirurgie
-      Second Opinion
-      Geneesmiddelen onder bepaalde voorwaarden
-      Zorg in het buitenland

Zie voor de bijzonderheden de RMA of het onderdeel zorgsoorten op deze website.
U kunt een machtiging aanvragen via machtigingen@administratierma.nl

Huisartsenzorg voor asielzoekers

Voor alle informatie over huisartsenzorg voor asielzoekers kunt u terecht op de website van GZA.

Zorgmailadres voor Edifact berichten:
Zorgdossier GZA
ZorgMail nummer: 500109409
ZorgMail adres: 500109409@lms.lifeline.nl
AGB-code: 01999989
De berichten worden automatisch gericht aan de juiste GZA-locatie.

Zorgmailadres voor overige berichten
Praktijklijn GZA
ZorgMail adres: 500109408@lms.lifeline.nl

Zie voor meer informatie over AGB-codes deze pagina.

Binnenkort verandert ‘Zorgdossier GZA’ naar ‘GezondheidsZorg Asielzoekers’.

Verwijzingen, indicaties en toestemming

Voor elke zorgsoort is in de RMA beschreven wanneer een verwijzing, indicatie of toestemming nodig is.
Vanaf 2018 geldt zijn indicatiestellingen slechts beperkt noodzakelijk. Meer informatie is opgenomen op de pagina indicatie.