Zittend Ziekenvervoer 

ZCN is per 1 januari 2018 de uitvoerder van zittend ziekenvervoer, de ‘zorgtaxi’. ZCN werkt met regionale onderaannemers. Zittend ziekenvervoer kan uitsluitend worden ingezet voor onderzoek of behandeling buiten de opvanglocatie, die binnen de Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA) valt.

Indicatie

Een asielzoeker heeft recht op zittend ziekenvervoer indien de huisarts of medisch behandelaar de indicatie hiervoor stelt, zie bijlage 6 bij de RMA voor een overzicht van de indicaties.

Proces

De Praktijklijn boekt de meeste ritten automatisch in als de GZA-huisarts een verwijzing uitschrijft via Zorgdomein met een medische indicatie voor vervoer. De asielzoeker ontvangt een ritbevestiging via de receptie van de COA-locatie. Deze ritbevestiging is tevens een voucher voor de terugrit. Hiervoor hoeft een COA-medewerker of asielzoeker dus niet te bellen.Als er geen indicatie voor vervoer is afgegeven maar er lijkt wel een medische noodzaak te zijn, neem dan contact op met de Praktijklijn via 088 - 112 2 113.

Voor zorgaanbieders

Als een asielzoeker niet met de zorgtaxi naar u toe is gekomen, maar u acht een terugrit met de taxi wel noodzakelijk, dan kunt u contact opnemen met ZCN voor een terugrit via 010 – 280 8 122.