Hulpmiddelen

Een medisch hulpmiddel is bijvoorbeeld een bril, rollator, hoortoestel, rolstoel, beenprothese, incontinentiemateriaal, verbandmaterialen of diabetestestmaterialen. Onderaan deze pagina leest u meer over brillen en hoortoestellen.

Hulpmiddel aanvragen

In bijlage 3 van de RMA staat een overzicht van hulpmiddelen. Hier staat ook bij of en van welke zorgverlener een artsenverklaring nodig is voor het aanvragen van het hulpmiddel. Met een van onderstaande aanvraagformulieren kan het hulpmiddel aangevraagd worden.
- Aanvraagformulier hulpmiddelen direct bij leverancier.pdf
- Aanvraagformulier hulpmiddelen met artsenverklaring.pdf
- Aanvraagformulier verbandhulpmiddelen (vul bij het polisnummer het COA zorgnummer in)
Het formulier dient de asielzoeker af te geven bij de leverancier wanneer het hulpmiddel wordt aangevraagd.

In de zorgzoeker zijn de leveranciers van de verschillende hulpmiddelen te vinden. 

Hulpmiddelen van Medipoint zijn aan te vragen via de Medipoint-site.

Brillen

Voor de aanschaf of vervanging van een bril heeft RMA Healthcare een overeenkomst gesloten met Pearle Opticiens en Specsavers. Pearle en Specsavers doen de oogmeting en controleren of de bewoner recht heeft op een bril.

Afspraken met betrekking tot het verstrekken brillen

- Een bewoner van 18 jaar of ouder kan vanaf 6 weken na inschrijving in de RMA een keer per 3 jaar aanspraak maken op een bril, ongeacht op welke locatie hij/zij verblijft. 
- Een bewoner jonger dan 18 jaar kan een keer per 2 jaar aanspraak maken op een bril, ongeacht op welke locatie hij/zij verblijft. Het moment van inschrijving in de RMA is hierbij niet van belang. 
- Er wordt alleen een bril vergoed wanneer de afwijking van één of beide ogen groter dan of gelijk is aan plus of min 1.50 dioptrie. 
- Er wordt alleen een leesbril vergoed wanneer de afwijking van beide ogen groter dan of gelijk is aan 1.50 dioptrie én er een sterkteverschil is van tenminste 0.75 dioptrie tussen beide ogen.
- Er is geen verwijzing van de (huis)arts of toestemming van RMA Healthcare nodig. 

Hoe kan een bril aangeschaft worden?

- Een bewoner kan, zonder tussenkomst van GZA zelf een afspraak maken bij Pearle of Specsavers voor een oogmeting. Dit kan telefonisch, via internet of in een filiaal.
- De bewoner moet zijn zorgpas meenemen, zodat de opticien de kosten bij RMA Healthcare kan declareren met het COA-zorgnummer. 

Wat te doen bij tussentijdse verhuizing? 

Het kan voorkomen dat een bewoner verhuist en de bril niet kan afhalen. In dat geval kan de bewoner naar het filiaal op zijn/haar nieuwe adres gaan en aangeven dat er een bril besteld is in een ander filiaal. De opticien kan de bril dan intern doorsturen van het oude naar het nieuwe adres.

Kan een bewoner van 18 jaar en ouder in de eerste 6 weken na inschrijving in de RMA een bril vergoed krijgen?

Dit kan alleen in bijzondere situaties, bijvoorbeeld bij een zeer hoge dioptrie. Hiervoor is altijd een schriftelijke verwijzing van de huisarts of medisch specialist nodig.

Hoortoestellen

Voor de aanschaf of vervanging van een hoortoestel heeft RMA Healthcare een overeenkomst gesloten met Schoonenberg. Schoonenberg doet de gehoortest en controleert of de bewoner recht heeft op een hoortoestel.

Indicatie voor een hoortoestel

  • In bijlage 3 van de Regeling Medische zorg Asielzoekers over de hulpmiddelen is een indicatie voor een hoortoestel toegevoegd.

Hoe kan een hoortoestel aangeschaft worden?

  • Via het ‘aanvraagformulier met artsenverklaring’ op de RMA-website kan men een hoortoestel aanvragen.
  • Een bewoner jonger dan 16 jaar kan een dergelijke verklaring krijgen van een behandelend KNO-arts of van een audiologisch centrum met audiogram.
  • Een bewoner van 16 jaar en ouder kan een dergelijke verklaring krijgen van een behandelend arts.