Geestelijke Gezondheidszorg

Asielzoekers kunnen aanspraak maken op Geestelijke Gezondheidszorg wanneer sprake is van een DSM stoornis. Als er sprake is van psychische klachten kan een beroep worden gedaan op ondersteuning door de POH-GGZ.

Indien er sprake is van een psychische stoornis kan de asielzoeker aanspraak maken op behandeling binnen de curatieve GGZ. Op basis van de ernst van de klachten wordt een onderscheid gemaakt tussen generalistische basis GGZ (GB GGZ) en gespecialiseerde GGZ (S GGZ).

Voor behandeling binnen de generalistische basis GGZ of gespecialiseerde GGZ is een schriftelijke verwijzing van de huisarts of medisch specialist nodig. Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar mag een jeugdarts ook verwijzen. De verwijsbrief moet voldoen aan het Besluit verwijzingen GGZ.

Asielzoekers kunnen terecht bij een van de gecontracteerde zorgverleners.

Voor meer specifieke informatie over de generalistische basis GGZ en de gespecialiseerde GGZ kunt u de RMA raadplegen.