Fysiotherapie/Oefentherapie

Fysiotherapie en oefentherapie richten zich op het verhelpen van klachten aan het bewegingsapparaat (spieren, banden, gewrichten en zenuwen) en het aanleren van gezond beweeggedrag en juiste houdingen ter behandeling en voorkoming van lichamelijke klachten.

Voordat er aanspraak gemaakt kan worden op fysiotherapie of oefentherapie, dient de asielzoeker een verwijzing te hebben gekregen van een huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Vervolgens kan de asielzoeker terecht bij een gecontracteerde zorgverlener.

De aanspraak is beperkt tot de aandoeningen die voorkomen in Bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering. De behandelingen van deze aandoeningen worden vanaf de eerste zitting vergoed. Asielzoekers tot 18 jaar met een aandoening die niet voorkomt op Bijlage 1 van het Besluit Zorgverzekering kunnen aanspraak maken op 9 zittingen fysiotherapie of oefentherapie en indien de eerste 9 zittingen onvoldoende resultaat hebben gehad op nogmaals 9 zittingen. Daarvoor is een nieuwe verwijzing noodzakelijk.

Bekkenfysiotherapie

Bekkenfysiotherapie richt zich op gezondheidsproblemen in het gebied van de bekken. Dit gebied omvat de spieren van de bekken, de bekkenbodemspieren, de bekkenorganen (blaas, baarmoeder, darmen), de lage rug en de heupen.

Voordat er aanspraak gemaakt kan worden op bekkenfysiotherapie, dient de asielzoeker een verwijzing te hebben gekregen van een huisarts, jeugdarts, medisch specialist of verloskundige. Vervolgens kan de asielzoeker terecht bij een gecontracteerde bekkentherapeut of manueel therapeut.

Asielzoekers vanaf 18 jaar kunnen aanspraak maken op maximaal 9 behandelingen in verband met urine-incontinentie.