Doventolk

Asielzoekers van alle leeftijden die doof, slechthorend of doofblind zijn, kunnen ondersteuning ontvangen van een doventolk bij het communiceren in privésituaties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een bezoek aan een arts, kerkdienst of ouderavond.

Aantal tolkuren

  • Doven en zwaar slechthorende mensen hebben voor de privésituatie recht op 30 tolkuren per kalenderjaar.
  • Doofblinde mensen hebben voor de privésituatie recht op 168 tolkuren per kalenderjaar. Deze uren kunnen worden bijgehouden in onderstaand formulier.
  • Er kunnen geen uren worden meegenomen naar een volgend kalenderjaar.

Urenregistratieformulier Doventolkuren 2019

Tolk inschakelen

Er is geen toestemming nodig voor de ondersteuning van een doventolk. Asielzoekers kunnen zelf via www.tolkcontact.nl een gediplomeerde doventolk zoeken.

Kilometervergoeding voor de tolk

  • Voor doven en zwaar slechthorende mensen geldt er voor de inzet van een doventolk een reiskostenvergoeding tot maximaal 60 kilometer enkele reis. Voor bepaalde regio’s geldt een maximum van 90 kilometer enkele reis.
  • Voor doofblinde mensen geldt er geen maximum aantal kilometers voor de reisafstand van de tolk. De tolk mag de asielzoeker ophalen en brengen.

Geen overeenkomst en declareren

Het is niet nodig om voor het leveren van doventolkuren een overeenkomst te hebben. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, dient de zorg wel geleverd te zijn door een gediplomeerde gebarentolk en/of schrijftolk die is geregistreerd bij Stichting RTG. Daarnaast is het om te kunnen declareren, noodzakelijk om in het bezit te zijn van een AGB-code en een uitvoeringsformulier met handtekening van de cliënt.

Declaraties voor een doventolk dient de zorgaanbieder in via een factuur aan declaraties@administratierma.nl