Uitschrijfbewijs aanvragen

Middels onderstaand formulier kunt u een bewijs van uitschrijving bij RMA aanvragen.

Een uitschrijfbewijs kan alleen worden verstrekt als de verzekerde is uitgeschreven bij het COA. Om dit te controleren adviseren we u 
contact op te nemen met COA via het volgende e-mailadres: info@coa.nl. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met Polisbeheer via polisbeheer@administratierma.nl of 010-242 2 621.

Let op: We kunnen uw aanvraag alleen in behandeling nemen als er een geldig COA zorgnummer is ingevuld.