Medische gegevens opvragen

Wilt u uw eigen medische gegevens opvragen, bent u collega zorgverlener of heeft u om andere redenen medische informatie nodig over de gezondheid van een asielzoeker? U kunt hiervoor een verzoek indienen bij de huisarts waar de patient onder behandeling is. Ook kunt u gearchiveerde dossiers opvragen van patienten die niet meer onder behandeling zijn. Wij versturen medische gegevens alleen naar personen die door de patiënt gemachtigd zijn, zoals bijvoorbeeld advocaten of de nieuwe huisarts.

Voor het verstrekken van medische gegevens is altijd een schriftelijke toestemmingsverklaring ondertekend door de betreffende asielzoeker nodig. Hiermee verklaart de asielzoeker op de hoogte te zijn van reden en mogelijke gevolgen van het delen van deze informatie. Het toestemmingsformulier kunt u hier downloaden. Er is enkel de mogelijkheid om informatie op te vragen wanneer die nodig is voor de procedure of om een medische vraag te beantwoorden. Stuur de toestemmingsverklaring in combinatie met uw medische vragen naar de huisarts waar de patiënt onder behandeling is. De gestelde vragen dienen aan het toestemmingsformulier toegevoegd te worden. Om de privacy van onze patiënten te waarborgen raden wij u aan om vragen zo gericht mogelijk te stellen. Het opvragen van medische gegevens kan in rekening worden gebracht.

Overdracht medisch dossier aan nieuwe huisarts

Wanneer een patiënt die onder behandeling is geweest bij GZA zich inschrijft bij uw huisartsenpraktijk kunt u, middels dit formulier, het medisch dossier bij GZA opvragen. Het dossier wordt beveiligd naar u verstuurd. 

Gearchiveerde medische dossiers 2004 - 2009

De medische dossiers van asielzoekers die tussen 1 januari 2004 en 1 januari 2009 in de opvang van het COA verbleven zijn bij GGD Flevoland gearchiveerd. Deze dossiers worden gedurende de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar bewaard en zijn tot die tijd opvraagbaar.

Deze medisch dossiers of informatie daaruit kunnen uitsluitend worden opgevraagd met behulp van het aanvraagformulier van GGD Flevoland. Alleen volledig ingevulde en correct ondertekende formulieren worden door GGD Flevoland in behandeling genomen.  

Gearchiveerde medische dossiers vanaf 2009

Bij Gezondheidszorg Asielzoekers (GZA) in Utrecht zijn de medische dossiers gearchiveerd van asielzoekers die op of na 1 januari 2009 in de opvang van het COA verblijven of hebben verbleven.

De gegevens kunt u als (voormalige) patient of gemachtigde opvragen bij Gezondheidszorg Asielzoekers.