Klachten

RMA streeft naar een zo goed mogelijke zorgverlening en patiëntbeleving, toch kan het gebeuren dat u ergens een klacht over heeft. Als dit het geval is horen wij dat graag, zodat we de zorg van RMA kunnen verbeteren. Wij behandelen uw klacht vertrouwelijk, uw persoonlijke gegevens worden hierbij niet kenbaar gemaakt. Zodoende zal een klacht nooit een asielprocedure beïnvloeden.

Hoe maakt u uw klacht kenbaar?

Als u een klacht heeft over uw contact met een zorgverlener van GZA/RMA kunt u het beste het gesprek aangaan met de betreffende persoon. Uw zorgverlener zal altijd naar u luisteren en u helpen met het vinden van een oplossing.

Wanneer u liever niet wilt praten met uw zorgverlener, of u komt er samen niet uit, dan kunt u uw klacht aan ons kenbaar maken via onderstaand formulier. Dit kan in het Engels of het Nederlands.

Afhandeling van uw klacht

Binnen maximaal vijf werkdagen nemen we contact met u op. Indien nodig wordt het dossier bekeken, navraag gedaan bij de betrokken zorgverlener of worden gevoerde telefoongesprekken beluisterd. Een medisch inhoudelijke klacht wordt altijd besproken met de medisch directeur.

Bemiddeling door de klachtenfunctionaris

Komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt is vertrouwelijk. Deze klachtenfunctionaris kan bemiddelen bij uw klacht, maar kan u ook informeren over de klachtenprocedure, vragen beantwoorden of u begeleiden bij het op schrift stellen van uw klacht.

Externe klachtenprocedure

Als u er met het gezondheidscentrum en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschillencommissie. Het oordeel van de geschillencommissie is bindend. Voor meer informatie bekijk de website van de SKGE (Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg). 

Feedback

Wanneer u een klacht indient kunt u ervoor kiezen om uw contactgegevens achter te laten. Dit staat u vrij. Als u er voor kiest om geen telefoonnummer of e-mailadres achter te laten, kunnen wij u niet benaderen om de klacht met u door te spreken en u verder te informeren over hoe we dit in het vervolg zullen voorkomen. Indien u graag contact wilt over uw klacht, adviseren wij daarom uw contactgegevens in te vullen. U kunt er ook voor kiezen om anoniem te blijven. Wij nemen uw feedback altijd serieus en gebruiken deze om onze processen continu te verbeteren.