Declareren

Declaraties voor zorg dienen zorgaanbieders in via VeCoZo. Declaraties voor Algemeen Maatschappelijk Werk, Maatschappelijke ondersteuning en Langdurige zorg gaan via een formulier. Wij verzoeken u om geen rekeningen mee te geven of op te sturen aan de patiënten.

Voorwaarden voor declaratie

Om in aanmerking te komen voor declaratie, dient een zorginstelling of zorgverlener aan een aantal voorwaarden te voldoen:

  • Voor veel zorgsoorten is een verwijzing nodig. U kunt dan enkel zorg verlenen als de patiënt naar u is verwezen door een geldige verwijzer. Onder vergoeding staat per zorgsoort opgenomen wanneer een verwijzing noodzakelijk is en wie een geldige verwijzer is. U dient in het bezit te zijn van een verwijsbrief. Deze brief hoeft u niet naar ons op te sturen, maar dient bewaard te worden in het dossier van de patiënt.
  • Wanneer de zorg langer duurt dan een jaar verzoeken wij u jaarlijks een behandelplan aan de huisarts te sturen. Behalve bij Verblijf, voor zover dit Verblijf (Wonen) betreft.
  • Voorwaarde voor vergoeding van zorg onder de RMA is een contract met DSW. Wilt u een overeenkomst van DSW ontvangen dan kunt u contact zoeken via onderstaande gegevens:
    E-mail: overeenkomsten@administratierma.nl 
    Telefoonnummer: 010 - 24 22 620

Declareren via VeCoZo

UZOVI code: 3355
Zorgpasnummer: staat vermeld op de zorgpas van de asielzoeker

Declareren voor AMW, Jeugdhulp, MO of LZ

Voor enkele onderdelen van de RMA geldt een afwijkende declaratieprocedure. In die gevallen staat dat specifiek opgenomen in de RMA.

·         Formulier Algemeen Maatschappelijk Werk

·         Formulier Jeugdhulp en declaratie werkwijze Jeugdhulp

·         Formulier Maatschappelijke ondersteuning en Langdurige zorg

Wij verzoeken u om niet te declareren op naam van de patiënt, maar uw factuur rechtstreeks te richten aan RMA, onder vermelding van het COA-zorgnummer van de patiënt en de datum van de behandeling.

Vragen over declaraties

Voor vragen over declaraties kunt u contact opnemen via: declaraties@administratierma.nl.

Voor vragen over Jeugdhulp declaraties kunt u contact opnemen met info@rmasielzoekers.nl.

Heeft u als Verzekerde een rekening van een zorgverlener ontvangen?

Wanneer u als Verzekerde een rekening van een zorgverlener heeft ontvangen, kunt u dit declaratieformulier invullen. Indien u de rekening zelf heeft betaald, kunt u op het formulier uw rekeningnummer invullen, zodat het betaalde bedrag naar u teruggestort kan worden. Wanneer u geen rekening heeft, wordt het bedrag teruggestort op uw Moneycard. U kunt het ingevulde declaratieformulier, samen met de rekening, per post of per email verzenden naar RMA.

U kunt uw post richten aan: Administratie RMA, Postbus 84, 3100 AB Schiedam. Uw email kunt u verzenden naar declaraties@administratierma.nl.

Indien nodig, kan een COA-medewerker u helpen met het invullen van het formulier.