Declareren

Voor de meeste zorgvormen geldt dat declaraties via VeCoZo ingediend kunnen worden. Uitzonderingen zijn:

Declaraties hiervoor gaan via een apart formulier.

Wij verzoeken u om patiënten geen rekeningen mee te geven of op te sturen. Maar bij onduidelijkheden contact met ons op te nemen.

Voorwaarden voor declaratie

Om in aanmerking te komen voor declaratie, dient een zorginstelling of zorgverlener aan een aantal voorwaarden te voldoen:

  • Voorwaarde voor vergoeding van zorg onder de RMA is een contract met zorgverzekeraar DSW. Wilt u een overeenkomst van DSW sluiten dan kunt u contact zoeken via onderstaande gegevens:
    E-mail: overeenkomsten@administratierma.nl 
    Telefoonnummer: 010 - 24 22 620
  • Voor veel zorgsoorten is een verwijzing nodig (of soms een machtiging of indicatie). U kunt dan enkel zorg verlenen als de patiënt naar u is verwezen door een geldige verwijzer. Onder vergoeding staat per zorgsoort opgenomen wanneer een verwijzing noodzakelijk is en wie een geldige verwijzer is. U dient in het bezit te zijn van een verwijsbrief. Deze brief hoeft u niet naar ons op te sturen, maar dient bewaard te worden in het dossier van de patiënt.
  • Wanneer de zorg langer duurt dan een jaar verzoeken wij u jaarlijks een behandelplan aan de huisarts te sturen. Behalve bij Verblijf, voor zover dit Verblijf (Wonen) betreft.

Declareren via VeCoZo

UZOVI code: 3355
Zorgpasnummer: staat vermeld op de zorgpas van de asielzoeker
Voor meer informatie over VeCoZo, klik hier.

Declareren voor Amw, Wmo of Wlz

Voor Algemeen maatschappelijk werk (Amw), Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Langdurige Zorg (Wlz) geldt een afwijkende declaratieprocedure. In die gevallen staat dat specifiek opgenomen in de RMA, hiervoor kunnen onderstaande formulieren worden gebruikt:

Wij verzoeken u om niet te declareren op naam van de patiënt, maar uw factuur rechtstreeks te richten aan RMA, onder vermelding van het COA-zorgnummer van de patiënt en de datum van de behandeling.

Vragen over declaraties

Voor vragen over declaraties kunt u contact opnemen via: declaraties@administratierma.nl.

Heeft u als verzekerde een rekening van een zorgverlener ontvangen?

Wanneer u als Verzekerde een rekening van een zorgverlener heeft ontvangen, kunt u dit declaratieformulier invullen. Indien u de rekening zelf heeft betaald, kunt u op het formulier uw rekeningnummer invullen, zodat het betaalde bedrag naar u teruggestort kan worden. Wanneer u geen rekening heeft, wordt het bedrag teruggestort op uw Moneycard. U kunt het ingevulde declaratieformulier, samen met de rekening, per post of per email verzenden naar RMA.

U kunt uw post richten aan: Administratie RMA, Postbus 84, 3100 AB Schiedam. Uw email kunt u verzenden naar declaraties@administratierma.nl.

Indien nodig, kan een COA-medewerker u helpen met het invullen van het formulier.