Voetzorg

Indien asielzoekers te maken hebben met voetklachten kunnen zij aanspraak maken op voetzorg.

Vergoeding Bij verhoogde- of hoog risicovoeten
Verwijzing

Ja: huisarts of medisch specialist. De verwijzing moet een zorgprofiel bevatten.

Declaratie

VeCoZo

 

Na een schriftelijke verwijzing van een huisarts of medisch specialist kan de asielzoeker terecht bij een gecontracteerde podotherapeut. Dit geldt voor asielzoekers van alle leeftijden.De podotherapeut zal op basis van het zorgprofiel, welke is bepaald door de huisarts of medisch specialist, een persoonlijk behandelplan opstellen en voorafgaand delen met de asielzoeker. Hierbij is het mogelijk dat de podotherapeut de asielzoeker doorverwijst naar een (medische) pedicure. Het is niet mogelijk om direct naar de (medische) pedicure specialist te gaan. Onderstaande vergoedingen zijn van toepassing:

  • Verhoogde risicovoeten met mogelijke wonden: alleen het jaarlijks voetonderzoek; 
  • Hoog risicovoeten met en zonder lokaal verhoogde druk of zeer hoog risicovoeten: jaarlijks of meer frequent voetonderzoek en diabetische voetbehandelingen (pedicure);  

Geen vergoeding mogelijk voor:

  • de verwijdering van eelt om cosmetische of verzorgende redenen en het knippen van teennagels;
  • Siliconenorthese, orthonyxie, nagelbeugel en laterage wig.