Voetzorg

Indien asielzoekers te maken hebben met voetklachten naar aanleiding van Diabetes Mellitus (suikerziekte), kunnen zij aanspraak maken op voetzorg.

Vergoeding Alleen bij Diabetes Mellitus (suikerziekte)
Verwijzing

Ja: huisarts of medisch specialist. De verwijzing moet een zorgprofiel bevatten.

Declaratie

VeCoZo

 

Na een schriftelijke verwijzing van een huisarts of medisch specialist kan de asielzoeker terecht bij een gecontracteerde podotherapeut. Dit geldt voor asielzoekers van alle leeftijden.De podotherapeut zal op basis van het zorgprofiel, welke is bepaald door de huisarts of medisch specialist, een persoonlijk behandelplan opstellen en voorafgaand delen met de asielzoeker. Hierbij is het mogelijk dat de podotherapeut de asielzoeker doorverwijst naar een (medische) pedicure. Het is niet mogelijk om direct naar de (medische) pedicure specialist te gaan. Onderstaande vergoedingen zijn van toepassing:

  • Zorgprofiel 1 – alleen het jaarlijks voetonderzoek;
  • Zorgprofiel 2 – voetzorg vallend onder zorgprofiel 2;
  • Zorgprofiel 3 – voetzorg vallend onder zorgprofiel 3;
  • Zorgprofiel 4 – voetzorg vallend onder zorgprofiel 4.