Vervoer / Zittend Ziekenvervoer 

Van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) ontvangen asielzoekers een buskaart om met het openbaar vervoer naar zorgaanbieders toe te kunnen gaan. Een asielzoeker heeft alleen in een aantal specifieke situaties recht op een zorgtaxi (zittend ziekenvervoer). De huisarts of medisch behandelaar kan hier indicatie voor stellen.

Vergoeding Bij indicaties zoals vastgelegd in bijlage 6 bij de RMA
Indicatie

Ja, in principe door een GZA-huisarts maar in uitzonderlijke gevallen kan ook een andere zorgverlener verwijzen

 

Proces

De Praktijklijn (088 -112 2 112) boekt de meeste ritten automatisch in als de GZA-huisarts een verwijzing uitschrijft via Zorgdomein met een medische indicatie voor vervoer. Indien dit niet automatisch gebeurt, kan een asielzoeker ook zelf contact opnemen met de Praktijklijn.

ZCN is per 1 januari 2018 de uitvoerder van zittend ziekenvervoer, de ‘zorgtaxi’. ZCN werkt met regionale onderaannemers. Een asielzoeker ontvangt een ritbevestiging via de receptie van de COA-locatie. Deze ritbevestiging is tevens een voucher voor de terugrit. Hiervoor hoeft een COA-medewerker of asielzoeker dus niet te bellen.

Voor zorgaanbieders

Als een asielzoeker niet met de zorgtaxi of voucher voor de terugrit naar u als zorgaanbieder toe is gekomen, maar u acht een terugrit met de taxi wel medisch noodzakelijk, dan kunt u contact opnemen met ZCN voor een terugrit via 010 – 280 8 122.