Logopedie

Als deskundige op het gebied van spraak- en taalontwikkeling biedt de logopedist behandeling en advies voor communicatieproblemen. De gebieden die hierbij aandacht krijgen zijn adem, stem, taal, gehoor, spraak, mondmotoriek, lezen en spellen.

Vergoeding

Als de behandeling een geneeskundig doel heeft met verbetering van spraakfunctie of -vermogen.

Verwijzing

Ja: huisarts, jeugdarts of medisch specialist

Declaratie

VeCoZo

 

Asielzoekers van alle leeftijden kunnen aanspraak maken op behandelingen bij een gecontracteerde logopedist. Er dient wel een schriftelijke verwijzing te zijn van een huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Daarnaast dient de behandeling een geneeskundig doel te hebben en moet de verwachting bestaan dat een behandeling leidt tot herstel of verbetering van de spraakfunctie of het spraakvermogen.

Onder de aanspraak valt niet logopedie in verband met:

  • een onderwijskundige doel,
  • dyslexie,
  • taalontwikkelingsstoornissen in verband met dialect of anderstaligheid,
  • behandeling in verband met beroepsuitoefening, bijvoorbeeld voor zangers,
  • spreken in het openbaar.