Geestelijke Gezondheidszorg

Geestelijke Gezondheidszorg is diagnostiek en behandeling van mensen met een psychische of psychiatrische aandoening. Het doel is de geestelijke gezondheid te herstellen of te verbeteren en de kwaliteit van leven te verbeteren. De GGZ is onderverdeeld in psychologische zorg geleverd door de huisarts (POH-GGZ), generalistische basis GGZ (GBGGZ) en gespecialiseerde GGZ (SGGZ).

Verwijzing POH-GGZ Niet nodig
Verwijzing GBGGZ en SGGZ

Ja: huisarts, medisch specialist (en bij kinderen ook de jeugdarts). De verwijsbrief moet voldoen aan het Besluit verwijzingen GGZ.

Declaratie

VeCoZo

 

Asielzoekers kunnen terecht bij een van de gecontracteerde zorgverleners. Voor meer specifieke informatie over de generalistische basis GGZ en de gespecialiseerde GGZ kunt u de RMA raadplegen.