Gebarentolk

Asielzoekers van alle leeftijden die doof, slechthorend of doofblind zijn, kunnen ondersteuning ontvangen van een gebarentolk bij het communiceren in privésituaties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een bezoek aan een arts, kerkdienst of ouderavond.

Aantal tolkuren

  • Doven en zwaar slechthorende mensen hebben voor de privésituatie recht op 30 tolkuren per kalenderjaar.
  • Doofblinde mensen hebben voor de privésituatie recht op 168 tolkuren per kalenderjaar. Deze uren kunnen worden bijgehouden in onderstaand formulier.
  • Er kunnen geen uren worden meegenomen naar een volgend kalenderjaar.

Urenregistratieformulier Gebarentolkuren

Tolk inschakelen

Er is geen toestemming nodig voor de ondersteuning van een gebarentolk. Asielzoekers kunnen zelf via www.tolkcontact.nl een gediplomeerde gebarentolk zoeken.

Kilometervergoeding voor de tolk

  • Voor doven en zwaar slechthorende mensen geldt er voor de inzet van een gebarentolk een reiskostenvergoeding tot maximaal 60 kilometer enkele reis. Voor bepaalde regio’s geldt een maximum van 90 kilometer enkele reis.
  • Voor doofblinde mensen geldt er geen maximum aantal kilometers voor de reisafstand van de tolk. De tolk mag de asielzoeker ophalen en brengen.

Geen overeenkomst, wel AGB-code

Het is niet nodig om voor het leveren van gebarentolkuren een overeenkomst te hebben. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, dient de zorg wel geleverd te zijn door een gediplomeerde gebarentolk en/of schrijftolk die is geregistreerd bij Stichting RTG. Daarnaast is het om te kunnen declareren, noodzakelijk om in het bezit te zijn van een AGB-code en een uitvoeringsformulier met handtekening van de cliënt.

Het aanvragen van een AGB-code gaat via http://www.agbcode.nl/. Hier kan men doorklikken op ‘AGB-code aanvragen’ en vervolgens 'Een AGB-code aanvragen voor een onderneming' om vervolgens een keuze te maken tot welke beroepsgroep de aanvrager behoort. Kies voor ‘98' en vervolgens voor 'Aanbieder maatschappelijke ondersteuning’. Vul dit formulier verder volledig in en lever het met de juist stukken aan bij Vektis. De contactgegevens staan op het aanvraagformulier. Zodra men een AGB-code heeft ontvangen kan de declaratie worden ingediend.

Declareren

Declaraties voor een gebarentolk dient de zorgaanbieder in via een factuur aan declaraties@administratierma.nl