Fysiotherapie/Oefentherapie

Fysiotherapie en oefentherapie richten zich op het verhelpen van klachten aan het bewegingsapparaat (spieren, banden, gewrichten en zenuwen) en het aanleren van gezond beweeggedrag en juiste houdingen ter behandeling en voorkoming van lichamelijke klachten.

Vergoeding iedereen

Aanvullende vergoeding tot 18 jaar

Fysiotherapie voor een aandoening die niet in Bijlage 1 voorkomt: 9 zittingen + bij onvoldoende resultaat en nieuwe verwijzing nogmaals 9 zittingen

Verwijzing

Ja: huisarts, jeugdarts of medisch specialist

Declaratie

VeCoZo

 

Voordat er aanspraak gemaakt kan worden op fysiotherapie of oefentherapie, dient de asielzoeker een verwijzing te hebben gekregen van een huisarts, jeugdarts of medisch specialist. Vervolgens kan de asielzoeker terecht bij een gecontracteerde zorgverlener.

Fysiotherapie

De aanspraak is beperkt tot de aandoeningen die voorkomen in Bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering. De behandelingen van deze aandoeningen worden vanaf de eerste zitting vergoed. Asielzoekers tot 18 jaar met een aandoening die niet voorkomt op Bijlage 1 van het Besluit Zorgverzekering kunnen aanspraak maken op 9 zittingen fysiotherapie of oefentherapie en indien de eerste 9 zittingen onvoldoende resultaat hebben gehad op nogmaals 9 zittingen. Daarvoor is een nieuwe verwijzing noodzakelijk.

Bekkenfysiotherapie en oefentherapie

  • Bekkenfysiotherapie in verband met urine-incontinentie. Deze zorg omvat voor de Verzekerden van 18 jaar of ouder maximaal 9 behandelingen.
  • Gesuperviseerde oefentherapie bij perifeer arterieel vaatlijden in stadium 2 Fontaine (etalagebenen). Deze zorg omvat voor de Verzekerden van 18 jaar of ouder maximaal 37 behandelingen gedurende maximaal 12 maanden.
  • Gesuperviseerde oefentherapie bij artrose van heup- of kniegewricht. Deze zorg omvat voor de Verzekerden van 18 jaar of ouder ten hoogste 12 behandelingen gedurende maximaal 12 maanden.
  • Gesuperviseerde oefentherapie bij chronic obstructive pulmonary disease (COPD), indien sprake is van stadium II of hoger van de GOLD Classificatie voor spirometrie. Deze zorg omvat voor de Verzekerden van 18 jaar of ouder ten hoogste 5 behandelingen gedurende maximaal 12 maanden indien er sprake is van een klasse A van de GOLD Classificatie voor symptomen en risico op exacerbaties. Indien sprake is van klasse B van de GOLD Classificatie voor symptomen en risico op exacerbaties omvat de zorg ten hoogste 27 behandelingen gedurende maximaal 12 maanden na aanvang van de behandeling en 3 behandelingen per 12 maanden in de daarop volgende jaren. Indien sprake is van klasse C of D van de GOLD Classificatie voor symptomen en risico op exacerbaties omvat de zorg 70 behandelingen gedurende maximaal 12 maanden na aanvang van de behandeling en 52 behandelingen per 12 maanden in de daarop volgende jaren
  • Valpreventieve beweeginterventie voor verzekerden met een hoog valrisico die als gevolg van onderliggende of bijkomende somatische of psychische problemen zijn aangewezen op begeleiding op het niveau van een fysiotherapeut of oefentherapeut. Uit de valrisicotest moet gebleken zijn dat er sprake is van een hoog valrisico. Deze zorg omvat ten hoogste één valpreventieve beweeginterventie per twaalf maanden.