Ergotherapie

Ergotherapeuten helpen mensen zo optimaal en zelfstandig mogelijk dagelijkse handelingen en activiteiten uit te voeren in hun eigen leefomgeving wanneer dit belemmerd wordt door lichamelijke of psychische problemen. De ergotherapeut zorgt ervoor dat de dagelijkse handelingen makkelijker kunnen worden uitgevoerd, zoals eten, aankleden of meer complexere handelingen die gekoppeld zijn aan het revalideren na een ongeluk. Zij zijn ook in staat advies te geven over het gebruik van hulpmiddelen.

Max. vergoeding

10 uur per jaar

Verwijzing

Ja: huisarts, jeugdarts of medisch specialist

Declaratie

VeCoZo

 

Asielzoekers van alle leeftijden kunnen aanspraak maken op een maximum van 10 behandeluren per kalenderjaar. Hiervoor is een schriftelijke verwijzing nodig van een huisarts, jeugdarts of medisch specialist. De asielzoeker kan terecht bij een gecontracteerde zorgaanbieder.