Diëtetiek

Een diëtist weet als voedingsdeskundige alles over de invloed van voeding op het menselijk lichaam. Door het bestuderen van voedingspatronen kan de diëtist advies geven over eetpatronen om de lichamelijke gezondheid te bevorderen.

Max. vergoeding

3 uur per jaar

Verwijzing

Ja: huisarts, jeugdarts of medisch specialist

Declaratie

VeCoZo

 

Asielzoekers van alle leeftijden kunnen aanspraak maken op diëtetiek tot een maximum van 3 uur per kalenderjaar. Vergoeding vindt alleen plaats indien er sprake is van een van onderstaande gevallen en na verwijzing van de huisarts, jeugdarts of medisch specialist. De asielzoeker kan terecht bij een gecontracteerde zorgaanbieder.

  • Diabetes Mellitus type I en type II;
  • Chronische diarree/obstipatie;
  • Ondergewicht, BMI lager dan 18 (andere afkapwaarden zijn van toepassing op kinderen);
  • Overgewicht, BMI groter of gelijk aan 30 (andere afkapwaarden zijn van toepassing op kinderen);
  • Nierinsufficiëntie, afhankelijk van ernst, ter beoordeling van huisarts/medisch specialist;
  • Voedselallergieën, ter beoordeling van de huisarts (NHG standaard);
  • Prikkelbaar darmsyndroom;
  • COPD, ter beoordeling van huisarts (Gold stadium III of IV);
  • Hypertensie;
  • In overleg met de huisarts/medisch specialist is het ook mogelijk om overige aandoeningen in uitzonderingsgevallen ook te vergoeden.