Vergoeding

Welkom op de pagina vergoeding.

Hier vindt u meer informatie over op welke zorg een asielzoeker aanspraak kan maken en eventuele randvoorwaarden voor het verstrekken van de zorg. U kunt uit een van de verschillende type zorg kiezen aan de linkerkant van deze pagina. Alle informatie die u hier vindt, is gebaseerd op de Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA) en bijbehorende bijlages.

Per 1 december 2019 is de toegang tot zorg voor asielzoekers vanaf 18 jaar tijdens de eerste twee maanden van opvang beperkt tot medisch noodzakelijke en niet uitstelbare zorg. De beoordeling of er sprake is van uitstelbare zorg is altijd aan de arts. Voor kinderen tot 18 jaar geldt deze maatregel niet. Na twee maanden geldt voor alle bewoners de zorg zoals omschreven in de Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA).

Voor asielzoekers geldt geen eigen bijdrage en geen eigen risico. RMA Healthcare verrekent deze kosten met de zorgaanbieder. Asielzoekers kunnen aanspraak maken op zorg in natura.