Uitschrijfbewijs aanvragen

Middels onderstaand formulier kunt u een bewijs van uitschrijving bij RMA aanvragen.

Een uitschrijfbewijs kan alleen worden verstrekt als de verzekerde is uitgeschreven bij het COA. Om dit te controleren adviseren we u 
contact op te nemen met COA via het volgende e-mailadres: info@coa.nl.

Let op: We kunnen uw aanvraag alleen in behandeling nemen als er een geldig COA zorgnummer, V-nummer of BSN nummer is ingevuld.