Tolk

Alle zorgaanbieders kunnen gebruik maken van de tolkdiensten van LiveWords. Daaraan zijn geen kosten verbonden. De zorgaanbieder bereikt de tolk via telefoonnummer: 020 - 820 28 92.