Tolk

Als u vanwege een taalbarrière geen adequate zorg kan verlenen, kunt u de telefonische tolk inbellen. 

Alle zorgaanbieders kunnen gebruik maken van de tolkdiensten van LiveWords. Daaraan zijn geen kosten verbonden. De zorgaanbieder bereikt de tolk via telefoonnummer: 020 - 820 28 92. RMA vraagt u te allen tijde het zorgnummer van de asielzoeker te vermelden in het gesprek met de tolkendienst, alleen dan gaan de kosten van de tolk rechtstreeks naar COA. De medewerkers van de tolkendienst zijn onpartijdig en hebben een beroepsgeheim. Wilt u meer weten over de tolkdiensten van LiveWords? Lees de handleiding. Wilt u gebruik maken van de applicatie van LiveWords op uw smartphone? Bekijk dan deze handleiding.

Een live tolk wordt in geen geval vergoed. De enige uitzondering hierop vormt de doventolk voor doven, slechthorenden of doofblinden