Overeenkomst aanvragen

Zorgaanbieders die in aanmerking willen komen voor een contract kunnen zich melden via:
overeenkomsten@administratierma.nl, of; 
info@rmasielzoekers.nl als het een contract voor jeugdhulp betreft. Zie hiervoor ook het kopje 'Jeugdhulp' onder 'Zorgsoorten'.

Coulanceregeling ongecontracteerde zorgaanbieders

Een zorgaanbieder die geen contract heeft met RMA Healthcare maar die wel zorg heeft verleend aan een Verzekerde kan eenmalig aanspraak maken op een coulanceregeling. Onder deze coulanceregeling kan eenmalig worden gedeclareerd.