Declareren

Declaraties voor zorg dienen zorgaanbieders in via VeCoZo. Declaraties voor Algemeen Maatschappelijk Werk, Jeugdhulp, Maatschappelijke ondersteuning en Langdurige zorg gaan via een formulier. Verzoek aan aanbieders om geen rekeningen mee te geven of op te sturen aan de patiënten.

Declareren via VeCoZo

UZOVI code: 3355
Zorgpasnummer: staat vermeld op de zorgpas van de asielzoeker

Declareren voor AMW, Jeugdhulp, MO of LZ

Voor enkele onderdelen van de RMA geldt een afwijkende declaratieprocedure. In die gevallen staat dat specifiek opgenomen in de RMA.

·         Formulier Algemeen Maatschappelijk Werk

·         Formulier Jeugdhulp en declaratie werkwijze Jeugdhulp

·         Formulier Maatschappelijke ondersteuning en Langdurige zorg

Vragen over declaraties

Voor vragen over declaraties kunt u contact opnemen via: declaraties@administratierma.nl.

Voor vragen over Jeugdhulp declaraties kunt u contact opnemen met info@rmasielzoekers.nl