Over RMA healthcare

In de Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA) is de zorg omschreven waar asielzoekers aanspraak op kunnen maken. Deze regeling wordt, in opdracht van het COA, uitgevoerd door RMA Healthcare. RMA healthcare organiseert en vergoedt de zorg voor asielzoekers en is daarmee vergelijkbaar met een zorgverzekeraar / zorgkantoor.

De meeste zorg wordt bij reguliere zorgaanbieders ingekocht. Voor de huisartsenzorg wordt gebruik gemaakt van een specifiek op asielzoekers ingerichte zorgorganisatie, namelijk Gezondheidszorg Asielzoekers (GZA). GZA heeft op vrijwel elke COA opvanglocatie een gezondheidscentrum waar de asielzoeker terecht kan voor een afspraak met een zorgprofessional zoals de doktersassistent, verpleegkundige, POH-GGZ of huisarts.