Indicaties en machtigingen

Voor de meeste zorgsoorten is geen indicatie en/of machtiging nodig.

Indicatie

Er is enkel een indicatie nodig voor de zorg zoals opgenomen in artikel 2.1 sub f van uw overeenkomst:

Verblijf, voor zover dit Verblijf (Wonen) betreft.

In de Regeling Medische zorg Asielzoekers is dit onderdeel omschreven onder het kopje “Verblijf (wonen)”. U kunt de indicatie voor Verblijf (wonen) aanvragen via deze pagina.

In uw overeenkomst is mogelijk per abuis opgenomen dat u ook voor andere zorgsoorten een indicatie behoeft. Dat is niet het geval.

Machtiging

In de meeste gevallen is géén machtiging vereist. Onder vergoeding kunt u per zorgsoort kijken wat de voorwaarden (verwijzing, machtiging, indicatie) om zorg te kunnen leveren. Voor meer uitgebreide informatie kunt u ook de Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA) raadplegen.